Achtergrond

Pamfanos is als koor gestart op 3 december 1969. In eerste instantie onder de naam “The Torches”, later onder de naam “Pamfanos”, wat “licht uitstralen” betekent. Vanaf de start in 1969 heeft het koor onder invloed van natuurlijk verloop en directiewisselingen vele gedaanteverwisselingen ondergaan. De bestuurstaken hebben we als koorleden onderling verdeeld. Zo draagt iedereen zijn of haar steentje bij aan het koor. Pamfanos staat onder leiding van dirigent Rubijanto Soetanto die ons in muzikaal opzicht steeds weer weet te inspireren. Het repertoire is voornamelijk Engelstalig, in stijl variërend van swingend en jazzy tot mooie ballads. We werken ook samen met andere (veelal Indische) koren waarmee we gezamenlijk concerten geven. Het koor treedt  op binnen en buiten de regio Utrecht, bij (zang) diensten, in zorgcentra en bij  muzikale evenementen.Tijdens optredens wordt het koor op piano begeleid door Marina de Jager, die tevens fungeert als vervangend dirigent.

Advertentie