Achtergrond

Pamfanos is als koor gestart op 3 december 1969. In eerste instantie onder de naam “The Torches”, later onder de naam “Pamfanos”, wat “licht uitstralen” betekent.

Vanaf de start in 1969 heeft het koor onder invloed van natuurlijk verloop en directiewisselingen vele gedaanteverwisselingen ondergaan.

De bestuurstaken hebben we als koorleden onderling verdeeld. Zo draagt iedereen zijn of haar steentje bij aan het koor.

In muzikaal opzicht staat Pamfanos onder leiding van koordirigent Rubijanto Soetanto.

Het repertoire is voornamelijk Engelstalig, in stijl variërend van swingend en jazzy tot mooie ballads.

Het koor treedt regelmatig op binnen en buiten de regio Utrecht, bij een (jeugd-)dienst of zangdienst, en neemt daarnaast ook deel aan gospelfestivals en andere gerelateerde muzikale evenementen.

Tijdens optredens wordt het koor op piano begeleid door Marina Pogalin, die tevens fungeert als reservekoordirigente.

Advertenties